Vaksne

Scala Brassband

For glade blåsarar. Øver kvar måndag kl. 19.30. Kontaktperson: Arnfinn Norheim (arnfinn.norheim@gmail.com)

Musikklaget

Indremisjons Musikklaget øver på bedehuset ca. 3.kvar torsdag frå kl. 19.30. Musikken består av trekkspel, gitar og bass-gitar, og songane er evangeliske songar tilpassa musikklagstilen. Vi er ca. 25 medlemmer, og vi tek alltid imot nye medlemmer med takk!

Kontaktperson: Lars Arne Markhus larsarne1946@gmail.com

Julemessekomiteen

Julemessekomiteen arbeider med praktisk gjennomføring av julemesse i november kvart år. Vi er 12 personer som er i lag ein gong på nyåret og ein gong på hausten. Julemessekomiteen produserer også varer til salg på messa.

Vi i komiteen set stor pris på alle som hjelper oss år etter år, både med salgsvarer og gevinster. Det er stadig behov for fleire som kan lage ting til salg.

I tillegg til at julemesseinntekta er eit viktig bidrag til vedlikehald av bedehuset, ønskjer vi at denne dagen skal være eit sosialt fellesskap. Vi ønsker også å presentere arbeidet i bedehuset.

Kontaktpersoner:

 • Marit Rønnestad: marit.j.ronnestad@gmail.com / 90569074
 • Benedikte Norheim: benediktenorheim@hotmail.com / 46697859
 • Bibelgruppe / husfellesskap

  Har du lyst å vere med i bibelgruppe / husfellesskap? Det er fleire grupper i forsamlinga. Ta kontakt med forsamlingsleiar, så finn vi ei gruppe som passe.

  Seniors

  Seniors er eit samarbeidstiltak mellom Meland kyrkjelyd, Frekhaug Indremisjon, Norkyrkja i Nordhordland og Nordhordland folkehøgskule.

  Samvera er lagt til Nordhordland folkehøgskule, 1. torsdag i månaden, 8 - 9 gonger i året og samlar folk frå heile regionen.  Frammøtet varierer noko, men ligg på 50-80.  Det vert servert middag kvar gong, og folkehøgskulen leverer maten. Pynting av bord og lokale er viktig. Seniors er fest, og trivselsfaktoren høg!

  Programmet er gjerne eit foredrag eller kåseri før middagen,  og det vert lagt opp til variasjon i tema.  Eit kunstnarleg innslag høyrer gjerne med.  Song og musikk er ein viktig del av programmet.  Samvera blir avslutta med eit ord for dagen, eller ein andakt.

  Seniors er ikkje berre for “eldre” eller for pensjonistar.  Folk i alle aldersgrupper er velkomne!

  Kontaktperson: Victor Bakke (victor@bakke.li)