Utleige

Ønskjer du å leige bedehuset, kan du sjølv sjå i kalenderen om huset er ledig på ønskt dato. For meir info og evt. avtale om utleige, ta kontakt med Bjarne Kvam, tlf. 97597285 / bjarne.kvam@nla.no

Objekt og tid Misj. org. "på huset" Enkeltpers., lag, foreningar Medlem Kommunar, kursarrangør
Heile huset:

1 dag
2 dagar
3 dagar

500
600
720

3.000
3.350
3.600

2.400
2.750
3.000

4.200
4.800
5.400
Hovudetasjen m/kjøkken:

1 dag
2 dagar
3 dagar

350
500
600

2.400
2.750
3.000

1.900
2.300
2.500

3.600
4.200
4.800
Hovudetasjen:
- 250 1.800 1.450 3.000
Kjellaretasjen:
- 350 950 700 1.200
Kjellarstova
- 200 600 350 1.200
"Bryllaupspakke" (heile huset):
2 dagar
3 dagar
(pynting)
(rydding)
4.000
4.500
3.000
3.500
-
-