Kontakt

Her er ein oversikt over våre kontaktpersonar:

Pastor:
Nils Fredrik Rifsgård
nils.rifsgard@gmail.com
970 95 509
Utleigeansvarlig:
Bjarne Kvam
bjarne.kvam@nla.no
975 97 285

Leiar hyrderåd:
Arnfinn Norheim
arnfinn.norheim@gmail.com
924 52 070
Kasserar:
Erling Rønnestad
erling.ronnestad@gmail.com
952 39 448

Musikalsk leiar:
Kamilla Strømsbo Dale
kamillasdale@gmail.com
473 06 524

Styret:

Styreleiar:
Torbjørn Langeland
torbjorn.langeland@gmail.com
906 17 558
Lagansvarlig:
Thomas Mosland Gillesdal
Ansvar for dialogen med dei ulike laga.
thomas.mosland@gmail.com
911 09 182

Nestleiar:
Tor Arne Dale
Ansvar for saker vedrørende selskap der FIM har eigarinteresser (Altifilm AS og Leiketun).
toradale@hotmail.com
414 59 212
Kommunikasjonsansvarlig:
Ragnhild Hordvik Osmundnes
Ansvar for annonsering på Facebook, SMS-varsel og liknande.
ragnhild.osmundnes@gmail.com
984 69 113

Eigedomsansvarleg:
Arne Leiv Fløysand
Bindeleddet mellom vaktmeistrane og styret.
arne.leiv.floysand@bkkfiber.no
932 68 713