Kontakt

Besøksadresse:
Holtermandsvegen 2
5918 Frekhaug
(Staben har inngang på nordsiden av bedehuset)

Her er ein oversikt over våre kontaktpersonar:

Pastor:
Nils Arne Lavik
nilsarnelavik@gmail.com
922 93 382
Utleigeansvarlig:
Lars Arne Markhus
larsarne1946@gmail.com
928 64 192

Leiar hyrderåd:
Kåre Geitanger
karegeit@hotmail.com
953 71 090
Regnskapsfører:
Erling Rønnestad
erling.ronnestad@gmail.com
952 39 448

Musikalsk leiar:
Kamilla Strømsbo Dale
kamillasdale@gmail.com
473 06 524
Menighetsarbeider:
Vibeke Bjørndal Midttun
vibekemidttun@gmail.com
900 21 524

Styret:

Styreleiar:
Erik Herredsvela
eherredsvela@gmail.com
911 97 698
Kasserer:
Thomas Mosland Gillesdal
thomas.mosland@gmail.com
911 09 182

Nestleiar:
Tor Arne Dale
Ansvar for saker vedrørende selskap der FIM har eigarinteresser (Altifilm AS og Leiketun).
toradale@hotmail.com
414 59 212
Styremedlem:
Berit Markhus

Referent:
Beate Lavik

Huskomitéen:

Leiar:
Lars Arne Markhus
larsarne1946@gmail.com
928 64 192