Kontakt

Besøksadresse:
Holtermandsvegen 2
5918 Frekhaug
(Staben har inngang på nordsiden av bedehuset)

Her er ein oversikt over våre kontaktpersonar:

Pastor:
Nils Fredrik Rifsgård
nils.rifsgard@gmail.com
970 95 509
Utleigeansvarlig:
Arnfinn Norheim
arnfinn.norheim@gmail.com
924 52 070

Leiar hyrderåd:
Arnfinn Norheim
arnfinn.norheim@gmail.com
924 52 070
Regnskapsfører:
Erling Rønnestad
erling.ronnestad@gmail.com
952 39 448

Musikalsk leiar:
Kamilla Strømsbo Dale
kamillasdale@gmail.com
473 06 524

Styret:

Styreleiar:
Erik Herredsvela
eherredsvela@gmail.com
911 97 698
Kasserer:
Thomas Mosland Gillesdal
thomas.mosland@gmail.com
911 09 182

Nestleiar:
Tor Arne Dale
Ansvar for saker vedrørende selskap der FIM har eigarinteresser (Altifilm AS og Leiketun).
toradale@hotmail.com
414 59 212
Styremedlem:
Berit Markhus

Referent:
Beate Lavik

Huskomitéen:

Leiar:
Harald Norheim
harald.norheim@gmail.com
412 07 785