Vil du verte medlem?

Ønskjer du å bli medlem i Frekhaug Indremisjon? Fyll ut innmeldningskjemaet, og lever/send scanna kopi til pastor eller styreleiar. Vi jobbar mot å realisere våre definerte kjerneverdiar, og som medlem kan du vere med å realisere dette og bli inkludert i eit godt omsorgsfellesskap. Medlemskontingenten er kr 300,- for året.

Vi ønskjer nye medlemmer velkomne!