Barn og ungdom

Leiketun Barnehage

Leiketun Barnehage har drive i gamle Sagstad bedehus sidan 1978. I 2005 utvida vi med ny barnehage ved sida av bedehuset på Frekhaug. Det er no 94 plassar for små og store barn. Barnehagen har kristent formål og er ein del av Frekhaug Indremisjon si satsing på trusopplæring. Vil du vite meir om Leiketun, sjå barnehagen si eiga nettside eller facebookside.

Søndagsskule

Når det er gudsteneste på Bedehuset, er det også søndagsskule for barna. Det første kvarteret er alle med på Gudstenesta, før barna går ned i bedehuskjellaren til søndagsskule. Barn i skulealder er i ei gruppe, og dei yngste i ei gruppe. Søndagsskulen er innmeld i Søndagsskuleforbundet, og vi brukar opplegget «Sprell Levande». Søndagsskulen har kjekke samlingar der du kan verte betre kjend med Gud, med Jesus og med andre barn og vaksne. SPRELL LEVANDE-samlingane har morosame aktivitetar som leik, song og bibelforteljingar. Og så er det sjølvsagt lov å stille spørsmål! Søndagsskulen er ein stad der du kan vere deg sjølv. Du er bra nok akkurat som du er! Du treng ikkje prestere noko eller vere på ein bestemt måte. På søndagsskolen er det plass til alle!

Kontaktperson: Thomas Mosland Gillesdal: thomas.mosland@gmail.com, Tlf: 92452070

SLUSH

SLUSH står for Sprell Levande Unge Søndagsskule Hjelparar. Barn som går i 5.klasse og oppover, kan vere med som hjelpeleiarar i søndagsskulen. Dei får oppgåver knytta til sjølve gjennomføringa av Sprell Levande-samlingane. I tillegg får dei alderstilpassa undervisning og leiartrening på samlingar på kveldstid annakvar veke.

Kontaktperson: Brit Margon Norheim: brit.norheim@gmail.com

Yngres

Yngres er eit samlingspunkt for «tweensa», det vil seie gutar og jentar frå 5.-7. klasse, på Frekhaug Bedehus annakvar fredag (oddetalsveker) kl. 18.30-21.00. Vi har ulike aktivitetar, kiosk og andakt. Yngres er eit samarbeidsprosjekt mellom FIM, Norkirken og Soknerådet.

Kontaktperson: Kari Erikstein: Karierikstein@hotmail.com

Levande Lys

Levande Lys er eit skikkeleg levande barnekor tilknytta Frekhaug Indremisjon. Vårt fokus er å spreie ekte songglede og verte betre kjend med Jesus. Derfor brukar vi mykje bevegelsar, syng songar som handlar om Gud og Jesus, samstundes som vi lærer å bruke stemma vår! På øvingane syng vi, har andakt og kosar oss med frukt. Av og til syng vi på gudstenester eller konsertar. Koret er for barn i alderen 4-10 år. Vi øver på Frekhaug Bedehus annakvar onsdag fra kl. 17.30-18.30, i partallsveker. Det kostar 50 kr i semesteret å vere med. Dirigent og kontaktperson i koret er Kamilla Strømsbo Dale, kamillasdale@gmail.com. Ta med songstemme, godt humør og bli med i koret vårt!

Sjå gjerne vår facebookside for løpande info

Frekhaug Soulchildren

Frekhaug Soulchildren er koret for songglade 5.-10.klassingar. Vi øver på Frekhaug Bedehus onsdagar i oddetalsveker, kl. 18.30-20.00. For meir info og kontakt, sjå vår facebookside.

SKRUL

SKrUL er eit kristent ungdomslag, eller ungdomsklubb om du vil, som held til på Frekhaug Bedehus. Ungdomslaget er eit samarbeid mellom Norkirken Norhordland og Norhordland Indremisjon. SKrUL har samlingar på laurdagskveldane, og her er alle som vil hjarteleg velkomen! Noko av målet for SKrUL er å vere eit inkluderande fellesskap, der ungdommar har det gøy saman, og Jesus står i sentrum.  Alle SKrUL - arrangement er opne for dei som går i 8. klasse og oppover.

Kvar laurdag brakar det laus med SKrUL på Frekhaug Bedehus! Vi startar med eit møte med lovsong og tale. Etter det trekkjer vi ned i kjellaren der det blir aktivitetar, kiosk, god stemning og ikkje minst Jesus! 

Sjå vår facebookside for kontakt og meir info.